IV Plan de rescate da Xunta de Galicia

Dirixido a persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19

Compártao :

Compartir

Orde do 18 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19, mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR700A)

Extracto da Orde do 18 de outubro de 2021

Prazo de presentación ata o 29/11/2021