Transparencia e Goberno aberto

Compártao :

Compartir

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, regula a transparencia e o bo goberno no ámbito da Administración pública de Galicia. Os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou patrimonio públicos.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración pon a disposición dos/as cidadáns/ás, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a: