Estatísticas de programas mixtos

Compártao :

Compartir

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego

Baixo as seguintes epígrafes atópase información sobre o alumnado, persoal directivo, docente e de apoio participantes nos obradoiros de emprego que iniciaron a súa actividade nos anos indicados: 

2022

2021

2020

2019 

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012