Análise mensual do paro rexistrado

Anos 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017

Compártao :

Compartir

Ano 2024

Ano 2023 

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Ano 2022 

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Ano 2021 

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Ano 2020 

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

 

Ano 2019 

Xaneiro

Febreiro 

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Ano 2018 

Xaneiro 

Febreiro 

Marzo 

Abril 

Maio 

Xuño 

Xullo 

Agosto 

Setembro 

Outubro

Novembro

Decembro

 

Ano 2017

Xaneiro 

Febreiro 

Marzo 

Abril 

Maio 

Xuño 

Xullo 

Agosto 

Setembro 

Outubro

Novembro

Decembro