Entidades adscritas

Compártao :

Compartir

Instituto Galego do Consumo e da Competencia 

 • Gabriel Alén Castro
  Director 
 • Avenida Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
 • 15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 386
 • Correo-e: igc.xerencia@xunta.gal

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

 • Mª Adela Quinzá-Torroja García 
  Xerente
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 625
 • Correo-e: issga.direccion@xunta.gal

Consello Galego de Relacións Laborais

 • Antía Sández Callejo
  Presidenta
 • Rúa Algalia de Abaixo, 24 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 601
 • Correo-e: presidencia.cgrl@xunta.gal  

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

 • Rosanna López Salgueiro
  Directora xerente
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 298
 • Correo-e: xerencia@fpgft.gal