Perfil do contratante

Compártao :

Compartir

Órgano de contratación: Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 981 545 523
  Fax: 981 544 949
  Correo electrónico: 

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen:

Órgano de contratación: Secretaría Xeral da Igualdade        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tel.: 981 957 691
  Fax: 981 957 690
  Corrreo electrónico: igualdade@xunta.gal

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da secretaría segundo a fase do procedemento na que se atopen: