Sociedades cooperativas

 As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios.

Compártao :

Compartir

A súa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios, mediante a súa participación activa e en interese pola comunidade. Contan cunha estrutura e xestión democráticas, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, distribuíndose os resultados económicos en función da actividade cooperativizada realizada. 

Asociacións de cooperativas

 • AGACA - Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias
 • ESPAZOCOOP - Unión de cooperativas galegas
 • UCOGATRA, U. DE COOP - Costa de San Marcos 3, baixo. 15820 Santiago de Compostela (A Coruña). Tlf: 981 57 49 22
 • UGACOVI - Unión de cooperativas de vivendas (12 - SCTA). Rúa Bautizados 1, 1º derecha, 15705 Santiago de Compostela - (A Coruña) Tlf: 981 55 31 15 Fax: 981 55 31 16
 • UGACOMAR - Unión de cooperativas do mar de Galicia UGACOMAR (13 - SCTA). Rúa Fernández Villaverde 4, 1º oficina 3-4 36002 Pontevedra. Tlf: 986 89 65 26
 • UCAFE - Unión de cooperativas agrarias de Ferrol. Rúa Pascual Veiga, 33-35, entrechán 15403 Ferrol - A Coruña
Documentos relacionados
Contactos relacionados
 • Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

  Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa - 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
  Teléfono: 981 545 540 - 981 541 675
  Correo-e: rexistrocooperativas@xunta.gal