Entidades formativas de coordinadores de seguridade e saúde laboral