Autoformación no Campus Virtual

Compártao :

Compartir

Para que as persoas interesadas poidan prepararse, en modo autoformación, ao seu ritmo e de forma flexible, para superar as probas libres de competencias clave convocadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, ponse á súa disposición, dentro do Campus Virtual de Emprego, os oito cursos relacionado co nivel 2 e o nivel 3 das competencias clave. 

IMPORTANTE: a realización desta formación non conduce á obtención da competencia clave correspondente, sendo unicamente unha axuda para procurar a mellor preparación posible das probas libres convocadas pola Consellería.

Para máis información, consulte as seguintes ligazóns: 

Acceso aos cursos: