Programas formativos

Compártao :

Compartir

O nivel de esixencia formativo para as 4 competencias clave  de nivel de cualificación  2 e  3 está establecido no anexo I da Orde do 7 de xaneiro de 2014.

Estas especificacións do nivel de esixencia formativo para o acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 correspóndense co establecido no RD 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade no seu artigo 20.2 e no anexo IV.

Os programas formativos oficiais estatais vixentes das competencias clave están establecidos polo SEPE: Servizo Público de Emprego Estatal, e poden consultase no Catálogo de especialidades formativas, familia profesional Formación complementaria.

FCOV22    Comunicación en lingua Castelán                                      N_2     120 horas
FCOV02    Comunicación en lingua Castelán                                      N_3     200 horas
FCOV23    Competencia Matemática                                                     N_2     120 horas
FCOV12    Competencia Matemática                                                     N_3     200 horas
FCOV05    Comunicación en lingua estranxeira (inglés)                 N_2     180 horas
FCOV06    Comunicación en lingua estranxeira (inglés)                 N_3     180 horas
FCOV32    Competencias clave con lingua galega (Pax. 10-14)    N_2      25 horas
FCOV33    Competencias clave con lingua galega (Pax. 11-14)    N_3      35 horas