Convocatoria de probas de competencias clave 2024

18ª convocatoria de competencias clave para acceder á formación dos certificados profesionais de nivel 2 e 3 de cualificación

Compártao :

Compartir

Resolución do 11 de decembro de 2023 – DOG do 15 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados profesionais de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

Prazo de presentación de solicitudes: do 16 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2024

Modelo de solicitude: TR306A - Probas de competencias clave

 

Resolución do 18 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se aproba a relación provisional das persoas admitidas e excluídas para participar nas probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados profesionais dos niveis 2 e 3 de cualificación. 

Resolución do 1 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para participar nas probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados profesionais dos niveis 2 e 3 de cualificación.

Data de realización das probas: 22 de xuño de 2024. 

Lugar de realización das probas: Recinto feiral da Fundación Semana Verde en Silleda (Pontevedra).

Calendario previsto

Realización da proba no Recinto Feiral da Fundación Semana Verde en Silleda

Sábado, 22 de xuño de 2024

Publicación dos resultados provisionais 

Aproximadamente un (1) mes desde a realización das probas. Os resultados provisionais serán publicados na web da Consellería 

Presentación de reclamacións

Catro (4) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación dos resultados provisionais

Publicación dos resultados definitivos das probas

Unha (1) semana logo do remate do prazo de presentación de reclamacións

Envío de correo electrónico solicitando participar na proba adicional

Desde a publicación dos resultados definitivos ata o quince (15) de setembro

Realización da proba adicional

Previsiblemente na segunda (2ª) quincena de outubro

Notas informativas

Máis información

Teléfonos: 981 546 858/ 981 546 843 / 981 546 845 / 981 546 854 

importanteAviso importante: a través desta páxina web irase actualizando a información que sexa necesaria.

Documentos relacionados