Autorización de distribuidores de halóns

Compártao :

Compartir

A consellería competente para emitir esta autorización é a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Pode consultar a información aquí.