Certificación persoal para a manipulación de gases fluorados

Compártao :

Compartir

Nota informativa: formación complementaria sobre tecnoloxías alternativas para substituír ou reducir o uso de gases fluorados 

As consellerías competentes para expedir estes certificados son a Consellería de Emprego e Igualdade e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

 • A Consellería de Consellería de Cultura, Educación e Universidade é o órgano competente para emitir as certificacións persoais que se obteñan como consecuencia dunha formación regrada.
 • A Consellería de Emprego e Igualdade é o órgano competente para emitir as certificacións persoais que se obteñan como consecuencia dun certificado de profesionalidade ou dun programa formativo.

O anexo I do Real decreto 115/2017 recolle os oito tipos de certificados persoais que existen e as distintas vías das que dispoñemos para obtelos.

Os oito certificados persoais son os seguintes:

 1. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
 2. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a 3 kg de gases fluorados.
 3. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
 4. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de 3 kg de refrixerantes fluorados.
 5. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de sistemas frigoríficos que empreguen refrixerantes fluorados destinados a confort térmico de persoas instalados en vehículos.
 6. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipos de protección contra incendios que empreguen gases fluorados como axente extintor.
 7. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de disolventes que conteñan gases fluorados e equipos que os empregan.
 8. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de conmutadores eléctricos fixos que conteñan gases fluorados de efecto invernadoiro.
Documentos relacionados
Contactos relacionados
 • Instituto Galego das Cualificacións

  Teléfono: 981 546 840