SIFO

Compártao :

Compartir

As entidades que imparten cursos de formación profesional ocupacional dispoñen da aplicación SIFO en Internet para mecanizar os seus datos. Unha vez reciban a notificación da aprobación de cursos por parte da Dirección Xeral de Formación e Colocación, poderán solicitar o código de usuario/a e a chave no enderezo sifo@xunta.gal, indicando o número de censo do centro.

Manuais da aplicación para os Centros